Potvrda o aktivnostima vozača (AETR potvrda)

Zakon o radnom vremenu,obaveznim odmorima mobilnih radnika (nn 60/08 i 124/10) definira potvrdu ovako: »potvrda o aktivnostima vozača« je potvrda koju izdaje pravna ili fizička osoba – obrtnik vozaču za razdoblje dok vozač nije upravljao vozilom (bolovanje, godišnji odmor, ostali izostanci i dr.)

Vozači su dužni u vozilu osim tahografskih listića ili digitalne kartice (28 dana) za dane kad nisu vozili imati AETR potvrde o aktivnostima. Propisano je da AETR potvrde budu popunjene strojno – ručno popunjene potvrde nisu prihvatljiv dokument i korištenjem potvrda u tom obliku riskirate kaznu ukoliko nadležne službe provedu kontrolu.

Kada inspektor obavlja kontrolu želi dobiti potpunu sliku o tome što je radio vozač u promatranom razdoblju. Svo vrijeme vozača treba biti evidentirano (24 sata, 7 dana u tjednu 365 dana u godini), što inspektor s može kontrolirati. To jest u cestovnom prometu 28 dana, plus tekući dan, a u sjedištu poslodavca unazad dvije godine. Dakle, cijelo razdoblje, kako god da ga je vozač proveo, treba evidentirati na neki način. Evidentirati se može podacima zabilježenim tahografom (tahografski listić ili kartica) ili na stražnjoj strani tahografskog listića ili potvrdom o aktivnostima vozača ili drugom potvrdom poslodavca. Ukoliko je vozač novi zaposlenik u poduzeću, u tom slučaju pravila nalažu da mora dati izjavu o tome što je radio u prethodnom razdoblju. Ta izjava mora biti u pisanom obliku i vozač je mora potpisati. (Ne postoji poseban obrazac za ovo, jednostavno samo mora napisati što je radio prije.) Ova izjava daje pravni temelj poslodavcu za izdavanje potvrde o prethodnih 28 dana na obrascu Potvrda o aktivnostima vozača. Ukoliko je vozač bio nezaposlen 28 dana unatrag, može se označiti točka 16.: „bio na godišnjem odmoru ili na odmoru”. Ukoliko je riječ o osobi koja je sada prvi put zaposlena, koja se u prethodnom razdoblju npr. školovala, na njegovo ime možete ispuniti Potvrdu o aktivnostima vozača da je obavljao druge poslove osim upravljanja vozilom (točka 18.). Najčešći slučaj je da je vozač u prethodnom razdoblju, koje se mora potvrđivati radio u jednom drugom poduzeću. U tom slučaju za ono vremensko razdoblje, koje su potvrdili u ranijem poduzeću (potvrdom o aktivnostima vozača, tahografskim listićem, vozačevom karticom) ne možemo izdati potvrdu. Vozač je obvezan potvrde donijeti s ranijeg radnog mjesta! Puno poslodavaca nažalost, oduzima npr. tahografske listiće od vozača koji napušta radno mjesto. Međutim, tahografski listići u vremenskom razdoblju od 28 dana unatrag računajući od tekućeg dana pravno gledajući su u vlasništvu vozača! No, istekom 28 dana tahografske listiće mora vratiti ranijem poslodavcu.

Ako netko ne očekuje da će te tahografske listiće ponovo vidjeti, neka ih tada
– u svakom slučaju fotokopira,a
– te fotokopije može ovjeriti kod javnog bilježnika.

 

Ovdje možete napraviti download potvrde! (trojezična potvrda)

 

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju, hrvatski jezik je postao jedan od službenih jezika EU pa tako ni potvrde više nemoraju biti na više jezika. Samim time u novom Pravilniku o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa( N.N.83/13), nalazi se nova potvrda, koja je napravljena prema propisima i standardima EU, samo što je na hrvatskom jeziku.

Svi prevoznici moraju se prilagoditi novim pravilima i koristiti ovu potvrdu na hrvatskom jeziku. Za sada još nemam iskustva kakve su reakcije stranih policajaca na ove potvrde,ali u Hrvatskoj policija i inspektori prometa traže da se ispunjavaju ove nove potvrde.

Ovdje niže dolje možete spremiti na svoje računalo novu potvrdu koju sam pripremio u dva oblika. Za stariju verziju Word 2003. i noviju Word 2007.

Novu potvrdu na hrvatskom jeziku možete spremiti na svoje računalo ovdje:

Comments are closed.